Projectes

Projectes i contractes

Títol Factor Humà, Organitzacions i Mercats (FHOM)
Entitat AGAUR. Grup de recerca reconegut
Inv. Principal Gerard Ryan
Referència 2017 SGR 174 Durada 2017-2019
Títol The european service society: Citizens, consumers and workers
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Mireia Valverde
Referència 2015EXIT-08 Durada 2016-2017
Títol Innovaciones de RRHH para la gestión de distintos perfiles demográficos en las multinacionales españolas: un análisis en profundidad entorno a la variable “edad”
Entitat Proyectos de I+D+I del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad
Inv. Principal Jaime Bonache
Referència ECO2015-68343-R Durada 2016-2019
Títol International Social Innovation Competition for Students and Adult Learners (I-SICS)
Entitat Unió Europea. ERASMUS+ (KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Inv. Principal Gerard Ryan
Referència 14/KA2HE/2367 Durada 2014-2017
Títol Créixer com a consumidors intel·ligents i responsables
Entitat Consell Social URV – ICE/URV
Inv. Principal Maria del Mar Pàmies
Referència 7001010021 Durada 2014-2016
Títol Factor Humà, Organitzacions i Mercats (FHOM)
Entitat AGAUR. Grup de recerca reconegut
Inv. Principal Gerard Ryan
Referència 2014 SGR 265 Durada 2014-2016
Títol Implicacions dels MOOCs (Massive Open Online Courses) per a la docència universitària presencial i virtual.
Entitat ICE
Inv. Principal Maria del Mar Pàmies
Referència A28/13 Durada 2013-2014
Títol Projecte integrat d’aplicació de la Web 2.0 en la docència universitària
Entitat ICE
Inv. Principal Maria del Mar Pàmies Pallisé
Referència ICE-A02 Durada 2012-2013
Títol Satisfacción en la provisión del servicio (service encounter): Un análisis de la relación entre la satisfacción de empleados y clientes en contact centers. SERENSAT
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència ECO2010-17638 Durada 2011-2013
Títol Un estudi de la implantació d’estratègies de prevenció, detecció i gestió del plagi en el context universitari: El cas de la URV.
Entitat ICE
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència ICE Durada 2011-2012
Títol Factor Humà, Organitzacions i Mercats (FHOM)
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència 2010PFR-URV-B2-51 Durada 2010-2013
Títol Identificación de carencias y soluciones TIC en el sector de la hostelería para su mejora competitiva
Entitat Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Inv. Principal Laura Sánchez (TD) y José Luís Gascó Gascó (UA)
Referència TSI-020500-2010-367 Durada 2010-2013
Títol L'adquisició de competències i el rol del professor utilitzant eines d'e-learning: Un anàlisi comparatiu a nivell internacional
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Ana Beatriz Hernández Lara
Referència ICE-C02 Durada 2010-2011
Títol Xarxa interdisciplinària sobre la problemàtica del plagi en l'educació universitària. Benchmarking per la detecció del plagi
Entitat ICE
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència ICE-B02 Durada 2010-2011
Títol L'eficàcia de tècniques de simulació basades en les TICs per al desenvolupament de competències en l'àmbit de la gestió d'empresa
Entitat ICE
Inv. Principal Ana Beatriz Hernández Lara
Referència ICE-C05 Durada 2009-2010
Títol Màster en gerència d'entitats proveïdores de serveis de salut.
Entitat
Inv. Principal Antonio Rodríguez Ramos
Referència F09060N Durada 2009-2010
Títol Direcció estratègica de l'empresa
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència Durada 2009-2010
Títol Màster en direcció estratègica de l'empresa
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència MAS2009-00580-P Durada 2009-2010
Títol Avaluació del coneixement actual i la recerca sobre la resposta dels models turístics consolidats davant del canvi global: agenda d'R+D+I
Entitat Universidad Rovira i Virgili
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència 2008TURISME-01 Durada 2009
Títol Les implicacions del canvi climàtic per a la direcció estratègica de l’empresa en la indústria turística
Entitat Fundació Privada Mútua Catalana
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència Durada 2009
Títol Estudi Exploratori per a identificar els factors culturals que determinen l’èxit de la implantació de mesures empresarials per a la gestió de l’espera en el sector serveis.
Entitat Fundació Privada Mútua Catalana
Inv. Principal Maria del Mar Pàmies Pallisé
Referència Durada 2009
Títol Factor Humà, Organitzacions i Mercats (FHOM)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència 2009 SGR 667 Durada 2009-2013
Títol Contracte de col·laboració amb l’empresa CESIM OY al marc del projecte GID02: “Noves metodologies docents a través de la simulació de pràctiques i decisions empresarials”
Entitat Universidad Rovira i Virgili
Inv. Principal Ana Beatriz Hernández Lara
Referència GID02 Durada 2008-2009
Títol Màster Universitari en Direcció estratègica de l'Empresa
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència MAS2008-00480 Durada 2008-2009
Títol Development and application of a multidisciplinary treatment program of fibromyalgia adapted to patients with low educational level
Entitat Fundació la Marató de TV3
Inv. Principal Maria Rull
Referència 070910 Durada 2007-2010
Títol El sector emergente de los Call Centers: influencias empresariales e institucionales en la calidad de los puestos de trabajo
Entitat Fundació Privada Mútua Catalana
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència Durada 2007-2009
Títol Canvi climatic i sector turístic: com afecten les noves realitats als models turístics consolidats? Revisió de l'estat actual i agenda de recerca
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència 2007TURISME-05 Durada 2007-2008
Títol Impacte de les LCC (Companyies aèries de baix cost) sobre les destinacions turístiques europees
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència 2007TURISME-06 Durada 2007-2008
Títol Máster en dirección estratégica de la empresa
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència MAS2007-00273-P Durada 2007-2008
Títol Género y creación de empresas. Efectos de la división sexual del trabajo sobre la creación de empleo y la situación profesional
Entitat Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Inv. Principal Ignacio Brunet Icart
Referència 144/06 Durada 2006-2010
Títol Projecte Integrat d'Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'Avaluació de Competències i Aprenentatges, Xarxa INNCOMP.
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Gerard Anthony Ryan
Referència X01-PROFID Durada 2006-2007
Títol El sector emergent dels Call Centers: Influències empresarials i institucionals en la qualitat dels llocs de treball
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència 2005AIRE/01 Durada 2005-2008
Títol Projecte Integrat d'Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'Avaluació de Competències i Aprenentatges.
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència X08-PROFID Durada 2005-2006
Títol Sistema d'autoavaluació i desenvolupament de competències. Projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya.
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Inv. Principal Jaume Valls
Referència 2005MQD00156 Durada 2005-2006
Títol Estudi comparatiu de Call Centres a nivell internacioanl: Factors diferencials de Catalunya en l'àmbit dles centres d'atenció telefònica.
Entitat Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència T05081S Durada 2005
Títol Global Call Center Research Project
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Rosemary Batt (Global); Mireia Valverde (Spain)
Referència Durada 2004-2007
Títol Aligning University Research and Education with Innovation Requirements of Small and Medium Sized Enterprises (AURES)
Entitat Comissió de la Comunitat Europea
Inv. Principal Antonio Terceño Gómez
Referència AML/B7-311/97/0666/II-031 Durada 2004-2006
Títol Preparatòria i possible acceptació al projecte 'Global Call Center Research Project'
Entitat Universitat Rovira i Virgili
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència 2003ACCES-20 Durada 2004
Títol Programa d'Infraestructura de Recerca (PEIR2004)
Entitat Direcció General de Recerca
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència 2004PEIRB-UROV-05 Durada 2004
Títol Desenvolupament de metodologia per la definició de competencies de families de lloc de treball
Entitat Diputació Provincial de Tarragona
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència T03073S Durada 2003
Títol Docència UOC- Valverde Aparicio, Mireia
Entitat Universitat Oberta de Catalunya
Inv. Principal Mireia Valverde Aparicio
Referència A00127N Durada 2000-2001
Títol SME's-TRAINING: Small Business Training and Competitiveness: Building Case Studies in different European cultural contexts
Entitat Comissió de la Comunitat Europea
Inv. Principal Alfons Sauquet i Eduard Bonet (ESADE)
Referència SOE2-CT98-2046 Durada 1998-2001
Títol Proyecto Cranfield de investigación internacional en gestión estratégica derecursos humanos
Entitat Esade
Inv. Principal Chris Brewster (Europa); Ceferí Soler (Espanya)
Referència Durada 1990-2000
Títol Auditoría del Sistema Humano (ASH I)
Entitat Fondo Social Europeo
Inv. Principal Santiago Quijano (Universitat de Barcelona)
Referència Durada 1997-1998
Títol Working time and contract flexibility in the EU
Entitat Comissió de la Comunitat Europea
Inv. Principal Chris Brewster (Europa); Ricard Serlavós (Espanya)
Referència Durada 1996-1997