Presentació

El grup multidisciplinar FHOM (Factor Humà, Organitzacions i Mercats) s'ubica en el Departament de Gestió d'Empreses de la URV.

La recerca de FHOM s’emmarca en l’estudi de les organitzacions i l’impacte que les seves pràctiques de gestió tenen sobre els treballadors, els consumidors i la societat en general.

Sobretot, els treballs realitzats comunament pels membres del Grup al llarg dels darrers anys es centren en estudis del sector serveis, sobretot en entorns mediats per la tecnologia de la informació i del coneixement (com per exemple, call centres), el sector turístic, el públic i el de la salut.