Alarcón Alarcón, Amado
titular d'universitat a temps complet
Àrea de coneixement: sociologia
Grup de recerca consolidat: Anàlisi Social i Organitzativa (2014 SGR 819 GRC)
Grup de recerca de la URV: Anàlisi Social i Organitzativa
977759896 / 977558664
Despatx: FEE 116 / FCJ 44

Professor Titular de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili. Hellín, 1973. Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves principals línies de recerca són llengua, migracions i empresa. En l'actualitat treballa en el projecte "Exploring Possible Benefits of Bilingualism in the Labor Market and Beyond", promogut per la University of California, Los Angeles. Vicepresident del comitè de recerca sobre Llengua i Societat (RC25) de l'Associació Internacional de Sociologia.

Projectes

Projectes

Competències Lingüístiques en l’era digital: La millora de la productivitat i l’ocupabilitat laboral
Investigador principal: Vidal Suñé, Antoni
Membres: Schubert, Tinka TabeaSorrosal Forradellas, M. T.Böcker Zavaro, R.Molina Cobo, M. C.Ubalde Buenafuente, JosepAguilar Cunill, CarlaPapaoikonomou, E.Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. Mc. Di Paolo, A.Martínez Iglesias, M.Pym, A. D.Corbella Domènech, T.Coulmas, F.Morales, M.C.Terborg, R.González Trejo M. G.Laprestra Rey, C.Miyar Busto, M.Muiños Villaverde, M.J.Woydach, J.Burckhardt, T.Gazzola, M.Torres Simón, E .Ayvazyan, N.
Any d'inici: 2017    Any de finalització: 2019
Codi: 2016ACUP00020

Organisme: Fundació Obra Social “laCaixa” i Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP): Programa RecerCaixa2016

VAlidating Learning oUtcomes of caregivers in Europe Plus – VALUE PLUS
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Any d'inici: 2017    Any de finalització: 2019
Codi: 2017-1-IT01-KA202-006253

Organisme: SEPIE - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación

Competencias lingüísticas en la era digital: la mejora de la productividad y empleabilidad laboral
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Brunet Icart, I.Papaoikonomou, E.Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Böcker Zavaro, R.Ginieis Iribarren, M. C.Sorolla Vidal, I.Aguilar Cunill, CarlaUbalde Buenafuente, JosepLópez Panisello, M. B.Vidal Suñé, A.Heyman, J. Mc. Martínez Iglesias, M.Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.Coulmas, F.Morales, M.C.Terborg, R.González Trejo M. G.Laprestra Rey, C.Woydach, J.Burckhardt, T.Gazzola, M.Torres Simón, E .Ayvazyan, N.
Any d'inici: 2017    Any de finalització: 2019
Codi: 2016ACUP00020

OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa”

Ocupaciones y Lenguaje. Diseño de la escala Intensidad Lingüística del Trabajo y aplicación a los sistemas estándar de clasificación ocupacional
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Ginieis Iribarren, M. C.Vidal Suñé, A.Sorolla Vidal, I.Böcker Zavaro, R.Heyman, J. Mc. Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.
Any d'inici: 2016    Any de finalització: 2018
Codi: CSO2015-64247-P

Organisme: MEYC (Ministeri d’Economia i Competitivitat). Programa: Acso (Àrea ANEP de Ciències Socials).

Racionalización lingüística del trabajo
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Böcker Zavaro, R.Heyman, J. Mc. Deusdad Ayala, B.Pradilla Cardona, M. A.Martínez Iglesias, M.Vázquez Silva, I.
Any d'inici: 2013    Any de finalització: 2015
Codi: FFI2012-33316

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Area ANEP de Ciencias Sociales (ACSO)

Més informació
Competències lingüístiques i mobilitat intergeneracional de la població d’origen immigrant
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Böcker Zavaro, R.Brunet Icart, I.Garzón Guillén, L. Valls Fonayet, F.Cincunegui, C.Parella Rubio, S.Pavez Soto, I.Cavalcanti Da Silva, L.Dueñas Cid, D.
Any d'inici: 2008    Any de finalització: 2009
Codi: 2007ARAFI 00021

DIUE - Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

La llengua i la mobilitat social en la segona generació d'immigrants a Catalunya
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Garzón, L.
Any d'inici: 2007    Any de finalització: 2007
Codi:

Secció de Filolofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans

Género y creación de empresas. Efectos de la división sexual del trabajo sobre la creación de empleo y la situación profesional
Investigador principal: Brunet Icart, Ignasi
Membres: Barberà Mariné, M. G.Valverde Aparicio, M.Belzunegui Eraso, Ángel GabrielAlarcón Alarcón, A.Böcker Zavaro, R.Cincunegui, C.Galindo Calvo, P.Poveda Rosa, M. M.Fernández de Bobadilla, G. W.Foncubierta Rodríguez, M. J.Gil Estallo, M. A.Lerma Montero, I.Mañas Rodríguez, C.Prior Ruíz, J. C.Vallejo Peña, F. A.
Any d'inici: 2006    Any de finalització: 2009
Codi: 144/06

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS). Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres y del Género (SEMG)

Més informació
Gènere i creació d’empreses. Efectes de la divisió social del treball sobre la creació d’ocupació i la situació professional
Investigador principal: Brunet Icart, Ignasi
Membres: Alarcón Alarcón, A.Mañas Rodríguez, C. M.Perella, S.
Any d'inici: 2006    Any de finalització: 2007
Codi:

Institut Català de les Dones (ICD). Programa estatal de ciències socials, econòmiques i jurídiques (NCSE)

Gènere i creació d’empreses. Efectes de la divisió social del treball sobre la creació d’ocupació i la situació professional
Investigador principal: Brunet Icart, Ignasi
Membres: Alarcón Alarcón, A.Mañas Perella, S.
Any d'inici: 2006    Any de finalització: 2006
Codi:

Institut Català de la Dona. Programa: NCSE- Programa Estatal de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques

Idiomas y mercados: Eficiencia lingüística social ante la integración económica europea
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: de Andrés Sánchez, J.Barberà Mariné, M. G.Terceño Gómez, A.Brunet Icart, I.Garzón Guillén, L. Cincunegui, C.García Jorba, D.
Any d'inici: 2005    Any de finalització: 2009
Codi: SEJ2005-03937

Ministerio de Educación y Ciencia (MEDU). Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (NCSE)

Més informació
Idiomas y mercados: eficiencia lingüística social ante la integración económica
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres:
Any d'inici: 2005    Any de finalització: 2008
Codi: SEJ2005-03937

Direcció General de d’Investigació (DGIN). Programa Estatal de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques (NCSE)

Idiomas y mercados: eficiencia lingüística social ante la integración económica europea
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Böcker Zavaro, R.Brunet Icart, I.Cincunegui, C.
Any d'inici: 2005    Any de finalització: 2008
Codi: SEJ2005-03937

DGIN – Direcció General de d’Investigació. Programa: NCSE- Programa Estatal de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques

Els negocis ètnics a Catalunya
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: García, D.Garzón, Ll.Solé, C.
Any d'inici: 2003    Any de finalització: 2005
Codi: SEC2003-01623

Generalitat de Catalunya

Publicacions

Llibres

Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. Mc. (2017). "Spanish-English bilingualism in uneven and combined relations".

Dins Vélez-Ibáñez, C.G.; Heyman, J. The US-Mexico transborder region. Cultural dynamics and historical interactions.

(Estats Units d’Amèrica) . University of Arizona p. 157-168.
Alarcón Alarcón, A. (2017). "Lengua e inmigración".

Dins Dicionário Crítico de Migrações Internacionais. Leonardo Cavalcanti; Tuíla Botega; Tânia Tonhati; Dina Araújo (Org.)

(Brasil) . Universidade de Brasilia p. 245-248.
Alarcón Alarcón, A. (2017). "Economía del lenguaje".

Dins Investigación sobre la lengua y la sociedad social multilingüe.

(Japó) . Sanemoto p. 154-165.
Alarcón Alarcón, A. (2017). "Migrations, Language and social mobility in catalonia".

Dins Chambers, S. Evans, D. Messina, A. & Fisher Williamson A. (Eds). The Politics of New Immgrant Destinations. Transatlantic Perspectives.

(Estats Units d’Amèrica) . Temple University, capítol 3.
Alarcón Alarcón, A.Parella, S. (2015). "Preferencias Lingüísticas de los descendientes de inmigrantes en Barcelona".

Lengua Española, Contacto Lingüístico y globalización.

Mèxic D. F. , (Estats Units Mexicans) . Universidad Nacional Autónoma de México p. 319-340
Alarcón Alarcón, A. (2015). "Llengua i Professió".

Anàlisi de l'Enquesta de Usos Lingüístics de la Població 2013. Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura.

Barcelona . Generalitat de Catalunya
Alarcón Alarcón, A.Tergborg, R. Neri, L. (2015). "Lengua Española, Contacto Lingüístico y Globalización". Mèxic D. F. , (Estats Units Mexicans) . Universidad Nacional Autónoma de México
Alarcón Alarcón, A.Tergborg, R. (2015). "Introducción. Lengua española, contacto lingüístico y globalización".

Lengua Española, Contacto Lingüístico y lobalización.

Mèxic D. F. , (Estats Units Mexicans) . Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México p. 11-29
Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. Mc. Morales, C.Di Paolo, A. (2014). "The Occupational Location of Spanish-English Bilinguals in the New Information Economy".

Callahan, R. M. & Gándara, P. C. (eds.). The Bilingual Advantage: Language, Literacy, and the Labor Market.

Clevedon, Bristol , (Regne Unit) . Editorial: Multilingual Matters, p. 120-139.
Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. Mc. Morales, C.Di Paolo, A. (2014). "Returns to Spanish-English Bilingualism in the New Information Economy".

Callahan, R. M. & Gándara, P. C. (eds.). The Bilingual Advantage: Language, Literacy, and the Labor Market.

Clevedon, Bristol , (Regne Unit) . Editorial: Multilingual Matters, p. 140-161.
Alarcón Alarcón, A. (2011). "Lengua y frontera en el ámbito socioeconómico de El Paso".

Ribas Mateos, N. (2011) El Río Bravo Mediterráneo. Las regiones fronterizas en la época de la globalización .Colección Universitaria.

Barcelona . Editorial: Edicions Bellaterra, p. 159-179.
Alarcón Alarcón, A.Garzón Guillén, L. (2011). "Chapter 1. Language and second generation in Catalonia".

Language, Migration and Social Mobility in Catalonia. Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology.

Leiden , (Països Baixos) . Editorial: EJ Brill, vol. 121, p. 1-14.
Alarcón Alarcón, A.Garzón Guillén, L. (2011). "Chapter 2. Social integration of migrants, language and the second generation".

Language, Migration and Social Mobility in Catalonia. Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology.

Leiden , (Països Baixos) . Editorial: EJ Brill, vol. 121, p. 15-32.
Alarcón Alarcón, A.Garzón Guillén, L. (2011). "Chapter 6. Evaluation of social mobility and language in context".

Language, Migration and Social Mobility in Catalonia. Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology.

Leiden , (Països Baixos) . Editorial: EJ Brill, vol. 121, p. 123-138.
Alarcón Alarcón, A.Garzón Guillén, L. (2011). "Chapter 7. Concluding remarks: the instrumental and symbolic dimensions of the integration of migration".

Language, Migration and Social Mobility in Catalonia. Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology.

Leiden , (Països Baixos) . Editorial: EJ Brill, vol. 121, p. 139-150.
Alarcón Alarcón, A.Garzón Guillén, L. (2011). "Language, Migration and Social Mobility in catalonia. Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology, 121". Leiden . Editorial: Koninklijke Brill NV. vol. 121, p. 1-170.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A.Galeana, E.Aguilasocho, D. (2010). "La indústria turística, reorganització i diversificació". Tarragona . Editorial: Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània)
Alarcón Alarcón, A.Alcalde, R.Dueñas Cid, D.Lurbe, K.Parella, S. Terrones, A.Valls Fonayet, F. (2010). "Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociològica".

Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociològica. Col·lecció Estudis, 27.

Barcelona . Editorial: Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, vol. 1, p. 1-311.
Alarcón Alarcón, A.Alcalde, R. (2010). "Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociològica".

Col·lecció Aportacions.

Barcelona . Editorial: Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, vol. 41, p. 1-59.
Solé, C.Alarcón Alarcón, A.Terrones, A.Garzón Guillén, L. Martínez, P. (2008). "Capitals lingüístics i empreses: racionalitat de l'extensió social de l'ús del català davant dels nous reptes d'organització social". Barcelona . Editorial: Institut d’Estudis Catalans.
Alarcón Alarcón, A.García, D.Garzón, L.Samper, S.Terrones, A. (2006). "Capítulo 5. Consideraciones teóricas sobre la movilidad e inserción laboral de trabajadores comunitarios y del Este en Catalunya".

Inmigración Comunitaria: ¿Discriminación Inversa?.

Barcelona . Anthropos Editorial, p. 91-112.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Sociología de la empresa y de las organizaciones". Zaragoza . Editorial Egido, p. 1-363.
Alarcón Alarcón, A.García, D.Garzón, L.Samper, S.Terrones, A. (2006). "Capítulo 6. Perfiles, trayectorias, pautas de inserción laboral de los inmigrantes".

Inmigración Comunitaria: ¿Discriminación Inversa?.

Barcelona . Anthropos Editorial, p. 115-131.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Aprendizaje organizacional".

Brunet, I. Y Alarcón, A. (Comps): Sociología de la empresa y de las organizaciones.

Zaragoza . Editorial Egido, p. 345-363.
Alarcón Alarcón, A. (2005). "Competencias lingüísticas".

Brunet, I. Competencias, igualdad y eficacia de la Formación Continua.

(Espanya) . Fundación Tripartita, p. 248-264.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2005). "¿Quién crea empresas? Redes y empresarialidad". Madrid . Talasa
Alarcón Alarcón, A. (2004). "Economía, Política e Idiomas. Intercambio lingüístico y sus efectos sobre la eficiencia y distribución de los recursos".

Consejo Económico y Social.

Birsrl, U.Solé, C.Bitzan, R.Parella, S. Alarcón Alarcón, A.Schmidt, J.French, S. (2004). "Migración e Interculturalidad en Gran Bretaña, España y Alemania.". Barcelona . arcelona: Anthropos.
Birsrl, U.Solé, C.Bitzan, R.Parella, S. Alarcón Alarcón, A.Schmidt, J.French, S. (2003). "Migration und InterKulturalität in Grobbritanien, Deutschland und Spanien. Fallstudien aus der Arbeitswelt. Leske + budrich.". Hemsbach , (Alemanya) .

Revistes

Alarcón Alarcón, A.Ubalde Buenafuente, J.Lapresta, C. (2017). "Evolution and determinants of language attitudes among Catalan adolescents".

International Journal of Intercultural Relations

Quartil 2017: Q2 Social Sciences, Interdisciplinary; Q2 Sociology; Q3 Psychology, Social vol. 60, p. 92-103.
Papaoikonomou, E.Alarcón Alarcón, A. (2017). "Revisiting Consumer Empowerment: An Exploration of Ethical Consumption Communities".

Journal Of Macromarketing, Quartil 2016

Q3 Business vol. 37 p. 40-56
Cavalti Da Silva, L.Alarcón Alarcón, A.Alcalde Campos, R.Alisa Petroff, A. (2015). "Las migraciones de españoles hacia los Estados Unidos en el siglo xxi: un análisis desde las migraciones cualificadas". Camino Real. vol. 9, p. 13-38.
Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. Mc. (2014). "From 'Spanish-Only' Cheap Labor to Stratified Bilingualism: Language, Markets and Institutions at the USA-Mexico Border". International Journal of the Sociology of Language, vol. 227, p. 101-118.
Alarcón Alarcón, A.Parella, S. Yiu, J. (2014). "Educational and Ocupational Expectation among the Spanish 'Second Generation': The case of Barcelona". Journal Of Ethnic And Migration Studies, vol. 40, p. 1614-1635.
Alarcón Alarcón, A.Parella, S. (2013). "La integración lingüística de los descendientes de inmigrantes extranjeros en Cataluña". Migraciones Internacionales, vol. 24.
Alarcón Alarcón, A.Garzón Guillén, L. (2013). "Children of immigrants and social mobility in officially bilingual societies: the case of Catalonia". Spanish In Context, vol. 10, p. 92-113.
Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. (2013). "Bilingual call centers at the US-Mexico border: Location and linguistic markers of exploitability". Language in Society, vol. 42, p. 1-21.
Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. (2012). "La frontera del español. Límites socioeconómicos a la extensión social de la lengua española en los Estados Unidos". Madrid . Revista Española de Investigaciones Sociológicas, vol. 139, p. 3-20.
Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. (2012). "From 'Spanish-Only' Cheap Labor to Stratified Bilingualism: Language, Markets and Institutions at the USA-Mexico Border". International Journal of the Sociology of Language.
Alarcón Alarcón, A. (2011). "Language organization in an industrial cluster. Silent romanian immigration in the furniture cluster of Montsià (Catalunya)". Tarragona . RIO. Revista Internacional de Organizaciones.
Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. (2011). "From 'Spanish-Only' Cheap Labor to Stratified Bilingualism: Language, Markets and Institutions at the USA-Mexico Border". (Alemanya) . International Journal of the Sociology of the Language.
Alarcón Alarcón, A.Martínez Iglesias, M (2011). "Regionalización y organización lingüística: las filiales japonesas en Cataluña". (EUA) . Language, Discourse & Society.
Alarcón Alarcón, A. (2011). "Economia de la Llengua". Barcelona . Treballs de Sociolingüística Catalana, p. 95-105,
Alarcón Alarcón, A. (2011). "Joventut i immigració: decalatge entre la igualtat legal i la igualtat real". Barcelona . Butlletí E-Joventut, p. 1-5.
Alarcón Alarcón, A. (2010). "Idiomes, empresa i treball: escenaris lingüístics a Catalunya davant el procés d'integració econòmica a Europa". Barcelona . Treballs de Sociolingüística Catalana, p. 343-356.
McLellan, J.David, M. K.Alarcón Alarcón, A.Harnisch, S. (eds.) (2009). "Code-switching and crosstalk in a globalizing world. Introduction". (EUA) . International Sociological Association.
Alarcón Alarcón, A.Barberà Mariné, G.Terceño Gómez, A. (2009). "Linguistic Choice and the Criterias of Efficiency and Efficacy in Business Companies of Catalonia. Implications on Inclusion and Exclusion of social and linguistics groups". (EUA) . International Sociological Association.
Alarcón Alarcón, A. (2009). "Presentación: negocios étnicos en España y Portugal". Tarragona . RIO. Revista Internacional de las Organizaciones, p. 7-12.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2008). "Turismo rural en Cataluña. Estrategias empresariales". (Espanya) . Revista Internacional de Sociología, vol. LXV, p. 149-165.
Garzón Guillén, L. Alarcón Alarcón, A. (2008). "Second Generation Argentinean Migrants inCatalonia: Ethnic Mobility and Mobilization". Àmsterdam , (Països Baixos) . International Journal of Comparative Sociology, vol. 7, p. 434-456.
Alarcón Alarcón, A.Solé, C.Parella, S. (2008). "El autoempleo de las trabajadoras inmigradas. ¿Una alternativa a la discriminación laboral?". Revista Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 30, p. 49-81.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2007). "Género y ocupación por cuenta propia. Analisis a través de dos estudios en los ámbitos rural y urbano de Cataluña". (Espanya) . Revista de Investigaciones políticas y sociológicas (RIPS), vol. 6, p. 117-129.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2007). "De la gestió de la qualitat al turisme rural". (Espanya) . Revista Arxius de Ciències Socials, p. 17-32.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2007). "Calidad y recursos humanos en el sector hotelero en Catalunya". Barcelona . Revista Internacional de Sociología, vol. 47, p. 73-98.
Alarcón Alarcón, A. (2007). "El valor de las lenguas de los trabajadores europeos en Cataluña". Barcelona . Papers (Revista de Sociologia), p. 135-156.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2007). "Mujeres emprendedoras y turismo rural". Revista de Gestión Pública y Privada, vol. 12, p. 31-55.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Reorganització i diversificació de la indústria turística a Catalunya". Barcelona . Revista Catalana de Sociologia, vol. 21, p. 115-140.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Modernización en la gestión del sector público". Madrid . Trabajo y Seguridad Social (MTSS), vol. 275, p. 165-224.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Modernización en la gestión del sector público".

Revista de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Madrid . vol. 275, p. 165-224.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Calidad y recursos Humanos en el sector hotelero".

Revista Internacional de Sociología.

(Espanya) . vol. 44, p. 77-99.
Alarcón Alarcón, A.Solé, C.Terrones, A. Garzón, L. (2006). "The problems of efficiency and discrimination in the coordination of firms".

International Journal of the Sociology of the Language.

(Espanya) . vol. Núm. 182. p. 41-66
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Mercado de trabajo y família".

Revista de Investigaciones políticas y sociológicas (RIPS),

Madrid . vol. 2, p. 115-129.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2006). "Calidad y autentificación en el turismo rural". Madrid . Revista de Estudios Turísticos, vol. 168, p. 99-122.
Alarcón Alarcón, A. (2005). "Los mercados linguísticos. Aportaciones desde la perspectiva de la elección racional". (Espanya) . Papers (Revista de Sociología), vol. 78,
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2005). "Calidad y recursos humanos en el sector hotelero". Espanya . Revista Internacional de Sociología, vol. 42.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2005). "Calidad y recursos humanos: ¿Un binomio necesario?". Madrid . Revista de Trabajo y Seguridad Social, vol. 207.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2005). "Liderazgo y gestión de la calidad en el sector hotelero". Madrid . Revista Sociología del trabajo.
Alarcón Alarcón, A. (2005). "Mobilitat dels factors, eficiència i discriminació lingüística: anàlisi de quatre escenaris empresarials". (Espanya) . Noves SI, vol. 20.
Solé, C.Alarcón Alarcón, A.Terrones, A.Garzón, L. (2005). "Eficiencia y discriminación lingüística en la empresa". Madrid . Revista Española de Investigaciones Sociológicas, vol. 109.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2004). "Trabajo en red y outsourcing".

Revista de Gestión Pública y Privada,

vol. 9.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2004). "Teorías sobre la figura del emprendedor". Barcelona . Papers (Revista de Sociología), vol. 73.
Alarcón Alarcón, A. (2004). "Discriminación positiva de un grupo lingüístico en el ámbito socio-económico".

Sistema.

Madrid .
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2004). "Lógica de redes y espíritu empresarial".

Sociología del Trabajo,

vol. 50.
Alarcón Alarcón, A. (2004). "Eficiencia económica y cierre monopolizador de las políticas lingüísticas".

Revista Española de Sociología.

Madrid . vol. Núm. 4.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2003). "Externalización de Recursos Humanos".

Praxis sociológica.

vol. Núm. 7.
Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2003). "Tratamiento de la incertidumbre por medio de la Teoría de Conjuntos Borrosos".

Ciencias Empresariales. Revista de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A. (2003). "Outsourcing y espíritu empresarial".

Revista de Trabajo y Seguridad Social.

vol. Núm. 243.

Docència

© 2022