Pàmies Pallisé, Maria del Mar
agregat/da a temps complet
Àrea de coneixement: comercialització i investigació de mercats
Grup de recerca consolidat: Factor Humà, Organitzacions i Mercats (2014 SGR 265 GRC)
Grup de recerca de la URV: Factor Humà, Organitzacions i Mercats
977759872 / 977759864
Despatx: secretària DGE / FEE 217

Projectes

Projectes

International Social Innovation Competition for Students and Adult Learners
Investigador principal: Ryan, Gerard Anthony
Membres: Chicu, DorianaValverde Aparicio, M.Hernández Maskivker, Gilda MaríaPàmies Pallisé, M. d. M.Fehérvölgyi, Beáta
Any d'inici: 2014    Any de finalització: 2017
Codi: 14/KA2HE/2367

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPE).

Satisfacción en la provisión del servicio (service encounter): un análisis de la relación entre la satisfacción de empleados y clientes en contact centers. SERENSAT
Investigador principal: Valverde Aparicio, Mireia
Membres: Ryan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M.Gorjup, M. T.
Any d'inici: 2011    Any de finalització: 2013
Codi: ECO2010-17638

Ministerio de Ciencia y Innovación (MICINN). Área ANEP de Economía (AECO).

Més informació

Publicacions

Llibres

Pàmies Pallisé, M. d. M.Ryan, G. A.Valverde Aparicio, M. (2017). "Disseny de la recerca".

Dins Com fer recerca. Treball de fi de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca.

Barcelona , (España) . Profit Editorial p. 1-310.
Valverde Aparicio, M.Gorjup, M. T.del Bono, A.Pàmies Pallisé, M. d. M. (2014). "El sector de Call Centers en Argentina: ¿Volatilidad o sustentabilidad?".

Organizaciones sustentables.

Veracruz , (Mèxic) . Editorial: Editorial Universidad Veracruzana. p. 97-113
Ryan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M. (2011). "El Màrqueting és un procés".

El procés de Màrqueting.

Tarragona . Editorial: Publicacions URV, p. 7-24.

Revistes

Pàmies Pallisé, M. d. M.Ryan, G. A.Valverde Aparicio, M. (2018). "De quién es la culpa? Un estudio exploratorio de las causas de la espera en los servicios".

Quartil 2017: Q4 Marketing; Q4 Strategy and Management; Q4 Public administration; Q4 Accounting; Q4 Sociology and political Science.

Innovar-Revista de Ciencias Administrativas y Sociales vol. 28 (67), p. 11-23.
Ryan, G. A.Hernández Maskivker, Gilda MaríaValverde Aparicio, M.Pàmies Pallisé, M. d. M. (2018). "Challenging conventional wisdom: Positive waiting".

Tourism Management

Quartil 2017: Q1 Enviromental Studies, Q1 Hospitality, Leisure, Sport & Tourism, Q1 Management vol. 64, p. 64-72.
Pàmies Pallisé, M. d. M.Gottardello, D.Valverde Aparicio, M. (2017). "Percepcions del professorat amb relació al plagi dels estudiants universitaris: revisió de la bibliografia".

Quartil 2017: Q4 Library and Infomation Sciences

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació vol. 39.
Ryan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M.Valverde Aparicio, M. (2016). "Uncovering the silent language of waiting".

Quartil 2015: Business Q3.

Journal Of Services Marketing vol. 30, p. 427-436.
Ryan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M.Valverde Aparicio, M. (2016). "How intervention can empower children as consumers in dealing with advertising".

Quartil 2015: Business Q3.

International Journal Of Consumer Studies vol. 40, p. 601-609.
Ryan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M.Valverde Aparicio, M. (2016). "What is going on when nothing's going on? Exploring the role of the consumer in shaping waiting situations".

Quartil 2015: Business Q3.

International Journal Of Consumer Studies vol. 40, p. 211-219.
Hernández Maskivker, Gilda MaríaRyan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M. (2016). "Waiting times at theme parks: how managers interpret waiting".

TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Quartil 2016: Q4 Business and International Management Q4 Tourism

Leisure and Hospitality Management vol. 11 p. 158-184
Ryan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M.Valverde Aparicio, M. (2015). "WWW= Wait, Wait, Wait: Emotional reactions to waiting on the Internet".

Quartil 2015: Business Q3.

Journal Of Electronic Commerce Research vol. 16, p. 261-275.
Margalef, F.Valverde Aparicio, M.Gorjup, M. T.Ryan, G. A.Pàmies Pallisé, M. d. M. (2011). "Objetivo satisfacción: conceptos y evidencias del impacto de la satisfacción del trabajador en la satisfacción del consumidor". Bilbao . Boletín de Estudios Económicos, vol. 66.

Docència

© 2021