Sorolla Vidal, Ignacio
associat/da a temps parcial
Àrea de coneixement: sociologia
977558342 / 977297900
Despatx: FCJ 42 / Despatx d'associats FTiG

Projectes

Projectes

Competencias lingüísticas en la era digital: la mejora de la productividad y empleabilidad laboral
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Brunet Icart, I.Papaoikonomou, E.Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Böcker Zavaro, R.Ginieis Iribarren, M. C.Sorolla Vidal, I.Aguilar Cunill, CarlaUbalde Buenafuente, JosepLópez Panisello, M. B.Vidal Suñé, A.Heyman, J. Mc. Martínez Iglesias, M.Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.Coulmas, F.Morales, M.C.Terborg, R.González Trejo M. G.Laprestra Rey, C.Woydach, J.Burckhardt, T.Gazzola, M.Torres Simón, E .Ayvazyan, N.
Any d'inici: 2017    Any de finalització: 2019
Codi: 2016ACUP00020

OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa”

Ocupaciones y Lenguaje. Diseño de la escala Intensidad Lingüística del Trabajo y aplicación a los sistemas estándar de clasificación ocupacional
Investigador principal: Alarcón Alarcón, Amado
Membres: Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Ginieis Iribarren, M. C.Vidal Suñé, A.Sorolla Vidal, I.Böcker Zavaro, R.Heyman, J. Mc. Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.
Any d'inici: 2016    Any de finalització: 2018
Codi: CSO2015-64247-P

Organisme: MEYC (Ministeri d’Economia i Competitivitat). Programa: Acso (Àrea ANEP de Ciències Socials).

Publicacions

Llibres

Sorolla Vidal, I.Gimerno, C.Giralt, J.Montañés, M.Moret, M.T.Reyes, A.Sisas, R.Solé, J.Torrijos, A. (2018). "Llengua i societat a la Franja : Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüistics (2004-2014)". Saragoza , (España) . Prensas de la Universidad de Zaragoza p. 1-182.
Sorolla Vidal, I.Vila, F.X. (2017). "La realitat i l'evolució a partir dels grups d'orígens i usos lingüístics".

Dins J. Melià; M. del M. Vanrell (Ed.), Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears. 2014 Anàlisi

Palma de Mallorca , (España) . Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Govern de les Illes Balears) ¬-Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)-Universitat de les Illes Balears p. 106-124.
Sorolla Vidal, I.Vila Moreno, F. X. (2016). "Llengua i origen geogràfic".

El coneixement del català 2011. Anàlisi sociolingüística del Cens de població del 2011.

Barcelona . Generalitat de Catalunya vol. 16 p. 104-124
Sorolla Vidal, I. (2016). "La Franja: xarxes i substitució lingüística en temps real".

Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Móra la Nova.

Barcelona . Institut d'Estudis Catalans p. 63-81
Sorolla Vidal, I. (2016). "Llengua i origen geogràfic".

El coneixement del català 2011. Anàlisi sociolingüística del Cens de població del 2011.

Barcelona . Generalitat de Catalunya p. 1-171
Sorolla Vidal, I. (2016). "Context demogràfic i econòmic. L'evolució de la comunitat lingüística".

IX Informe sobre la situació de la llengua catalana (2015)

Barcelona . Observatori de la Llengua Catalana p. 11-53

Revistes

Sorolla Vidal, I.Nobajas, À.Molrales i Gras, J. (2017). "Demolingüística, Internet i dades massives". Llengua, Societat i Comunicació: Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona vol. 15, p. 36-47.
Sorolla Vidal, I. (2017). "La recerca demolingüística: estat de la qüestió i futur". Llengua, Societat i Comunicació: Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona vol. 15, p. 1-5.

Docència

© 2021