Becaris

Abdi, Yaghoub
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: finances
977759865
Despatx: FEE AS11

COFUND

Afzal, Bilal
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: organització d'empreses
977 77 9943
Despatx: S1.5 FEE
Andraszak, Joanna Izabela
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: sociologia
977 75 9865
Despatx: FEE AS11
Aride, Othmane
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: comercialització i investigació de mercats
977759865
Despatx: FEE AS11

COFUND

Beisenbina, Marzhan
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: matemàtiques
977 77 9943
Despatx: FEE AS1.1
Biendicho Roch, Maria
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: organització d'empreses
977759865
Despatx: FEE AS11
Fashola, Samson Según
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: sociologia
977 55 8376
Despatx: FCJ 76
Guarimata Salinas, Génesis María
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: organització d'empreses
977759838
Despatx: FEE 205

COFUND (Esc. Doctorat URV)

Hassan Marrero, Nadima
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: organització d'empreses
977 75 9865
Despatx: FEE AS11
Luba Bahosi, Miguel
becari/ària predoctoral a temps complet
Àrea de coneixement: matemàtiques
977 75 9835
Despatx: FEE 111
© 2021