Presentació

Departament de Gestió d'Empreses

El Departament de Gestió d'Empreses de la URV es va crear l’any 2000 a partir del Departament de Gestió d’Empreses i Economia, que havia aglutinat fins aleshores tot el professorat dels àmbits de l’economia i l’empresa de la Universitat. El notable creixement que experimentaren els estudis que en depenien, amb el corresponent increment del nombre de professors i de les seves obligacions acadèmiques, va aconsellar que el departament inicial es dividís en dos.

Des de la seva creació, han estat directors del Departament de Gestió d'Empreses els professors Ignasi Brunet Icart (2000-2003), Antonio Terceño Gómez (2003-2006), Mireia Valverde (2006-2009), Maria Victòria Sánchez Rebull (2009-2017), Ana Beatriz Hernández Lara (2017-2020) i Xavier Càmara Turull (des del 05-09-2020).

Actualment, el Departament comprèn les àrees de coneixement i unitats docents de Comercialització i Investigació de Mercats, Economia Financera i Comptabilitat (Comptabilitat, Finances i Matemàtiques Empresarials i Financeres) i, Organització d’Empreses i Sociologia, dins de les quals hi treballen 114 professors, 58 dels quals a temps complet.

Per al seu funcionament el Departament disposa del Consell de Departament i, de la Comissió Permanent, de la qual en formen part la directora, la secretària, els coordinadors de les unitats docents, un/a estudiant i un membre del personal d’administració i serveis. El Consell de Departament també pot nomenar, a proposta de la Direcció, fins a dos membres més.

L’objectiu principal del Departament de Gestió d'Empreses és oferir a la societat una formació universitària d’alt nivell, basada en la qualitat docent i investigadora del seu professorat, tant en estudis de grau com de màster oficial.

© 2021