Informació Estudis de Postgrau

Els màsters universitaris es corresponen al segon cicle de l’educació universitària: s’adrecen a estudiants amb un títol universitari oficial i tenen com a finalitat la formació avançada.

Duren un o dos cursos (60-120 ECTS) i, tot i que generalment es cursen a temps complet, la URV ofereix la possibilitat d’estudiar-los a temps parcial (cursant entre 20 i 46 ECTS per any).

Estudiar un màster augmenta i millora les oportunitats professionals i facilita l'accés a feines més qualificades. En definitiva, estudiar un màster és invertir en el futur i formar-se en un entorn internacional.

La presència més important del Departament de Gestió d'Empreses es produeix en els màsters que s'imparteixen a la Facultat d'Economia i Empresa, que actualment són els de Direcció d'EmpresesEmprenedoria i Innovació i Mercats Internacionals.

El Departament participa en major o menor grau en altres centres. Així, a la Facultat de Ciències Jurídiques el professorat del Departament imparteix docència als màsters en Dret Ambiental i Estudis Avançats en Adminsistració i Dret Públic. A la Facultat de Turisme i Geografia, als màsters en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística i Erasmus Mundus Màster en Innovació en Enoturisme (WINTOUR). A la Facultat de Lletres, als màsters en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i Antropologia Mèdica i Salut Global. A la Facultat d'Enologia, al màster en Begudes Fermentades. A la Facultat d'Infermeria, al màster en Investigació en Ciències de la Infermeria. A l'ETSE, al màster en Enginyeria Industrial. I, finalment, a l'ETSEQ, al màster en Enginyeria Química.

Un màster també és el primer pas per seguir la carrera investigadora. En aquest sentit, el doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris, on s'adquireixen les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

Aquests estudis finalitzen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral. Seguir la carrera investigadora proporciona un entorn d’aprenentatge d'excel·lència basat en una activitat de recerca productiva i de qualitat.

El Departament de Gestió d'Empreses participa en els programes de doctorat d'Economia i Empresa i de Turisme i Oci.

 

© 2021