Informació Estudis de Grau

A la URV s'han dissenyat uns ensenyaments de grau actualitzats, amb noves metodologies de docència i aprenentatge que situen l'estudiant al centre de l'activitat acadèmica.

El Departament de Gestió d'Empreses participa en 25 de les 48 titulacions que s'imparteixen a la URV. La presència més important és en els ensenyaments de la Facultat d'Economia i Empresa: el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Reus i Tortosa), el d'Economia, el de Finances i Comptabilitat i les dobles titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat.

En altres centres, el Departament de Gestió d'Empreses també hi participa en major o menor mesura. Així, a la Facultat de Ciències Jurídiques el professorat del Departament imparteix docència en els graus de Dret, Relacions Laborals i Ocupació i Treball Social. A la Facultat de Turisme i Geografia, en els de Turisme i Geografia i Ordenació del Territori. A la Facultat de Lletres en els de Comunicació Audiovisual, PeriodismePublicitat i Relacions Públiques. A la Facultat d'Enologia, en els de Biotecnologia i Enologia. A la Facultat de Química en el de Química. A l'ETSE en els d'Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica, Enginyeria InformàticaEnginyeria Telemàtica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions. I, finalment, a l'ETSEQ, en els d'Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria QuímicaEnginyeria Mecànica.

© 2021