Proyectos

2017

Alarcón Alarcón, A. (Investigador principal). "VAlidating Learning oUtcomes of caregivers in Europe Plus – VALUE PLUS". Organisme: SEPIE - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación Año de inicio: 2017 - Año de finalización: 2019. Código: 2017-1-IT01-KA202-006253
Torres Coronas, T. (Investigador principal). Arias Oliva, MarioVidal Blasco, M. A.Jiménez Esteller, L.Pastor Gosálbez, M. I.(Investigadores). "International Key Account Management & Sales". Organisme: SEPIE - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Año de inicio: 2017 - Año de finalización: 2019. Código: 2017-1-IT02-KA203-036707
Vidal Suñé, A. (Investigador principal). Schubert, Tinka TabeaSorrosal Forradellas, M. T.Böcker Zavaro, R.Molina Cobo, M. C.Ubalde Buenafuente, JosepAguilar Cunill, CarlaPapaoikonomou, E.Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. Mc. Di Paolo, A.Martínez Iglesias, M.Pym, A. D.Corbella Domènech, T.Coulmas, F.Morales, M.C.Terborg, R.González Trejo M. G.Laprestra Rey, C.Miyar Busto, M.Muiños Villaverde, M.J.Woydach, J.Burckhardt, T.Gazzola, M.Torres Simón, E .Ayvazyan, N.(Investigadores). "Competències Lingüístiques en l’era digital: La millora de la productivitat i l’ocupabilitat laboral". Organisme: Fundació Obra Social “laCaixa” i Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP): Programa RecerCaixa2016 Año de inicio: 2017 - Año de finalización: 2019. Código: 2016ACUP00020
Alarcón Alarcón, A. (Investigador principal). Brunet Icart, I.Papaoikonomou, E.Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Böcker Zavaro, R.Ginieis Iribarren, M. C.Sorolla Vidal, I.Aguilar Cunill, CarlaUbalde Buenafuente, JosepLópez Panisello, M. B.Vidal Suñé, A.Heyman, J. Mc. Martínez Iglesias, M.Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.Coulmas, F.Morales, M.C.Terborg, R.González Trejo M. G.Laprestra Rey, C.Woydach, J.Burckhardt, T.Gazzola, M.Torres Simón, E .Ayvazyan, N.(Investigadores). "Competencias lingüísticas en la era digital: la mejora de la productividad y empleabilidad laboral". OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa” Año de inicio: 2017 - Año de finalización: 2019. Código: 2016ACUP00020

2016

Belzunegui Eraso, Á. (Investigador principal). "L'Església ortodoxa i la dinàmica comunitària dels residents rumanesos a Catalunya: una anàlisi de xarxes". Organisme: OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa”. Año de inicio: 2016 - Año de finalización: 2018. Código: 2015RELIG 00001
Arias Oliva, M. (Investigador principal). Pérez-Portabella López, A.Boto Varela, G. Serrano Coll, M.Sureda Jubany, M.Castellà Surribas, S. J.Lozano López, E. M.Baryosef, N. B.Kühnel, B.Angheben, M.Justin Kroesen, J.Lucherini, V.Zanetti, N.Lozano Pérez, S.Gutiérrez Cortines, C. (Investigadores). "Landscape and identitarian heritage of Europe: Cathedral cities as living memories". Organisme: OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa”. Año de inicio: 2016 - Año de finalización: 2018. Código: 2015ACUP00059
Valverde Aparicio, M. (Investigador principal). Ryan, G.Pàmies Pallisé, M. M.(Investigadores). "The European Service Society: Citizens, Consumers and Workers". Organisme: URV - Universitat Rovira i Virgili. Año de inicio: 2016 - Año de finalización: 2017. Código: 2015EXIT-08
Alarcón Alarcón, A. (Investigador principal). Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Ginieis Iribarren, M. C.Vidal Suñé, A.Sorolla Vidal, I.Böcker Zavaro, R.Heyman, J. Mc. Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.(Investigadores). "Ocupaciones y Lenguaje. Diseño de la escala Intensidad Lingüística del Trabajo y aplicación a los sistemas estándar de clasificación ocupacional". Organisme: MEYC (Ministeri d’Economia i Competitivitat). Programa: Acso (Àrea ANEP de Ciències Socials). Año de inicio: 2016 - Año de finalización: 2018. Código: CSO2015-64247-P

2015

Ubalde Buenafuente, J. (Investigador principal). Bretxa i Riera, V.Comajoan Colome, Ll.(Investigadores). "Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat d'origen immigrant". FLCX - Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Fundació 'La Caixa' Año de inicio: 2015 - Año de finalización: 2017. Código: 312601
Brunet Icart, I. (Investigador principal). Papaoikonomou, E.Hernández Lara, A. B.Mara, L. C.Cascón Pereira, R.Böcker Zavaro, R.Redondo Sama, Gisela(Investigadores). "Formació professional i PIMEs: el repte de la innovació a Catalunya". Obra Social "La Caixa" (OLCX). Año de inicio: 2015 - Año de finalización: 2017. Código: 2014ACUP0077
© 2021