Projects

2017

Alarcón Alarcón, A. (Principal researcher). "VAlidating Learning oUtcomes of caregivers in Europe Plus – VALUE PLUS". Organisme: SEPIE - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación Initial year: 2017 - Final year: 2019. Code: 2017-1-IT01-KA202-006253
Torres Coronas, T. (Principal researcher). Arias Oliva, MarioVidal Blasco, M. A.Jiménez Esteller, L.Pastor Gosálbez, M. I.(Researchers). "International Key Account Management & Sales". Organisme: SEPIE - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Initial year: 2017 - Final year: 2019. Code: 2017-1-IT02-KA203-036707
Vidal Suñé, A. (Principal researcher). Schubert, Tinka TabeaSorrosal Forradellas, M. T.Böcker Zavaro, R.Molina Cobo, M. C.Ubalde Buenafuente, JosepAguilar Cunill, CarlaPapaoikonomou, E.Brunet Icart, I.Alarcón Alarcón, A.Heyman, J. Mc. Di Paolo, A.Martínez Iglesias, M.Pym, A. D.Corbella Domènech, T.Coulmas, F.Morales, M.C.Terborg, R.González Trejo M. G.Laprestra Rey, C.Miyar Busto, M.Muiños Villaverde, M.J.Woydach, J.Burckhardt, T.Gazzola, M.Torres Simón, E .Ayvazyan, N.(Researchers). "Competències Lingüístiques en l’era digital: La millora de la productivitat i l’ocupabilitat laboral". Organisme: Fundació Obra Social “laCaixa” i Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP): Programa RecerCaixa2016 Initial year: 2017 - Final year: 2019. Code: 2016ACUP00020
Alarcón Alarcón, A. (Principal researcher). Brunet Icart, I.Papaoikonomou, E.Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Böcker Zavaro, R.Ginieis Iribarren, M. C.Sorolla Vidal, I.Aguilar Cunill, CarlaUbalde Buenafuente, JosepLópez Panisello, M. B.Vidal Suñé, A.Heyman, J. Mc. Martínez Iglesias, M.Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.Coulmas, F.Morales, M.C.Terborg, R.González Trejo M. G.Laprestra Rey, C.Woydach, J.Burckhardt, T.Gazzola, M.Torres Simón, E .Ayvazyan, N.(Researchers). "Competencias lingüísticas en la era digital: la mejora de la productividad y empleabilidad laboral". OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa” Initial year: 2017 - Final year: 2019. Code: 2016ACUP00020

2016

Belzunegui Eraso, Á. (Principal researcher). "L'Església ortodoxa i la dinàmica comunitària dels residents rumanesos a Catalunya: una anàlisi de xarxes". Organisme: OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa”. Initial year: 2016 - Final year: 2018. Code: 2015RELIG 00001
Arias Oliva, M. (Principal researcher). Pérez-Portabella López, A.Boto Varela, G. Serrano Coll, M.Sureda Jubany, M.Castellà Surribas, S. J.Lozano López, E. M.Baryosef, N. B.Kühnel, B.Angheben, M.Justin Kroesen, J.Lucherini, V.Zanetti, N.Lozano Pérez, S.Gutiérrez Cortines, C. (Researchers). "Landscape and identitarian heritage of Europe: Cathedral cities as living memories". Organisme: OLCX - Obra Social Fundació ”La Caixa”. Initial year: 2016 - Final year: 2018. Code: 2015ACUP00059
Valverde Aparicio, M. (Principal researcher). Ryan, G.Pàmies Pallisé, M. M.(Researchers). "The European Service Society: Citizens, Consumers and Workers". Organisme: URV - Universitat Rovira i Virgili. Initial year: 2016 - Final year: 2017. Code: 2015EXIT-08
Alarcón Alarcón, A. (Principal researcher). Sorrosal Forradellas, M. T.Molina Cobo, M. C.Ginieis Iribarren, M. C.Vidal Suñé, A.Sorolla Vidal, I.Böcker Zavaro, R.Heyman, J. Mc. Pym, A. D.Muiños Villaverde, M. J.Corbella Domènech, T.(Researchers). "Ocupaciones y Lenguaje. Diseño de la escala Intensidad Lingüística del Trabajo y aplicación a los sistemas estándar de clasificación ocupacional". Organisme: MEYC (Ministeri d’Economia i Competitivitat). Programa: Acso (Àrea ANEP de Ciències Socials). Initial year: 2016 - Final year: 2018. Code: CSO2015-64247-P

2015

Ubalde Buenafuente, J. (Principal researcher). Bretxa i Riera, V.Comajoan Colome, Ll.(Researchers). "Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat d'origen immigrant". FLCX - Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Fundació 'La Caixa' Initial year: 2015 - Final year: 2017. Code: 312601
Brunet Icart, I. (Principal researcher). Papaoikonomou, E.Hernández Lara, A. B.Mara, L. C.Cascón Pereira, R.Böcker Zavaro, R.Redondo Sama, Gisela(Researchers). "Formació professional i PIMEs: el repte de la innovació a Catalunya". Obra Social "La Caixa" (OLCX). Initial year: 2015 - Final year: 2017. Code: 2014ACUP0077
© 2021