Llibres

2017

Campa Planas, F.Amat Salas, O. (2017). "Máster en contabilidad: Fundamentos y aplicaciones prácticas". Barcelona (España) Profit Editorial p. 1-319.
Sorolla Vidal, I.Vila, F.X. (2017). "La realitat i l'evolució a partir dels grups d'orígens i usos lingüístics".

Dins J. Melià; M. del M. Vanrell (Ed.), Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears. 2014 Anàlisi

Palma de Mallorca (España) Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Govern de les Illes Balears) ¬-Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)-Universitat de les Illes Balears p. 106-124.

2016

Sorolla Vidal, I. (2016). "Llengua i origen geogràfic".

El coneixement del català 2011. Anàlisi sociolingüística del Cens de població del 2011.

Barcelona Generalitat de Catalunya p. 1-171
Brunet Icart, I.Das, S. (2016). "Innovation policy of European Chemical companies". Tarragona Publicacions URV p. 1-204
Brunet Icart, I.Pizzi, A.Moral Martín, J. D. (2016). "Sistemas Laborales Comparados. Las transformaciones de las relaciones de empleo en la era neoliberal". Barcelona Anthropos
Brunet Icart, I.Das, S.Santamaria, C. A. (2016). "Innovation Policy of large European chemical companies".

Competitiveness for industry, science and education.

Guadalajara (Estats Units Mexicans) Universidad de Guadalajara p. 77-121
Sorolla Vidal, I. (2016). "Context demogràfic i econòmic. L'evolució de la comunitat lingüística".

IX Informe sobre la situació de la llengua catalana (2015)

Barcelona Observatori de la Llengua Catalana p. 11-53
Torres Coronas, T.Vidal Blasco, M. A. (2016). "Becoming a successful entrepreneur through emotional intelligence development".

Handbook of Research on Learning Outcomes and Learning Opportunities in the Digital Age, Edited by Victor C.X. Wang, Florida Atlantic University, USA.

Hershey (EUA) IGI Global p. 199-221
Belzunegui Eraso, Ángel Gabriel (2016). "La evolución del terrorismo en Europa y la cuestión religiosa".

Retos actuales de la seguridad. Fernández Rodríguez, J. C.; Payá, C.; Martín Ramírez, J. (eds.).

Madrid Thomson Reuters Aranzadi p. 511-521
Sorolla Vidal, I.Vila Moreno, F. X. (2016). "Llengua i origen geogràfic".

El coneixement del català 2011. Anàlisi sociolingüística del Cens de població del 2011.

Barcelona Generalitat de Catalunya vol. 16 p. 104-124
© 2021